Kontakt - 0903 266 779

Prihláška online:
Meno dieťaťa *:
Dátum narodenia dieťaťa *: 
Dátum nástupu dieťaťa do škôlky *: 
Meno rodiča *:
email *:
Kontakt na Vás *:
Ďalšie poznámky:
Ak chcete dokázať, že ste človek, prosím vyriešte  + *