business-woman-table-group

Prečo firemnú školku?


Výhody pre zamestnávaťela:
• Udrženie kvalitných zamestnancov
• Zvýšenie prestíže firmy
• Zvyšovanie motivácie a loajality zamestnancov
• Vytváranie sociálného zázemia pre zamestnancov
• Zlepšenie konkurencieschopnosti na trhu

 

 

NAŠE PREDNOSTI

- Analýza potrieb zamestnancov spoločnosti

- Analýza potrieb a cieľov zamestnávateľa
- Návrh rozpočtu na zriadenie firemnej škôlky - architektonické a stavebné práce, hygienické požiadavky a legislatíva, vybavenie škôlky - Komunikácia s úradmi
- Stanovenie učebných plánov vrátane výučby cudzích jazykov a záujmových činnost

-Vypracovanie systému stravovania

- V prípade, že v priestoroch firmy nie je z akýchkoľvek

dôvodov možné zriadiť firemnú škôlku, je možné zriadiť
ju v blízkom okolí 

 

KONTAKT:

0903 266 779

info@littlekitten.sk